Welkom bij DeltaLimburg Producties

DeltaLimburg.nl

DeltaLimburg.nl is hét informatieve (nieuws)platform dat zich richt op Midden-Limburg, waarbij de focus ligt op de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roermond. Met veel aandacht voor culturele activiteiten (schutterijen, carnaval, exposities enz.), (sport)verenigingsnieuws, gemeentenieuws, bedrijvennieuws, burgerinitiatieven, projecten binnen het sociale domein en gezondheid.

DeltaLimburg Producties
DeltaLimburg Producties verzorgt uw professionale mediaproducties. Zo verzorgt DeltaLimburg Producties livestreams en video-opnamen van o.a. gemeenteraadsverkiezingen, sportwedstrijden, kerkdiensten, lezingen, theatervoorstellingen, diploma-uitreikingen, concerten, etc.